Δευτέρα, 20 Ιουλίου 2015

Φόβος είναι σκοτάδι ... λίγο ψυχή, η αγάπη μεγαλοψυχία φως!

Ο φόβος είναι διαχωρισμός και η αγάπη είναι ένωση!
Φόβος είναι σκοτάδι ... λίγο ψυχή,
η αγάπη μεγαλοψυχία φως!
Πώς μπορεί ένας φοβικός να βιώσει τις αρετές ?
Οι αρετές γίνονται αντιληπτές μόνο όταν έχουμε φως και όχι σκοτάδι !
Οι αρετές εκπέμπονται από μας μόνο οταν έχουμε το ανάλογο φως!
Ο λιγόψυχος με το ελάχιστο φως που έχει δεν μπορεί να βιώσει τις αρετές !
Ποτέ ένας φοβικός δεν μπορεί να νιώσει ελεύθερος !
Πότέ ένας φοβικός δεν μπορεί να βιώσει αυτόνομος !
Ποτέ ένας δειλός δεν μπορεί να βιώσει αγάπη κι ένωση!
Ποτέ ένας δειλός δεν μπορεί να βιώσει την πληρότητα !
Ένας λιγόψυχος σημαίνει ένας με μικρό φως μέσα του !
Ένας λιγόψυχος είναι αυτός που μπορεί ανά πάσα στιγμή από το φόβο του να προδώσει όλα τα ιερά !
Ένας δειλός είναι ένας Ιούδας ένας εφιάλτης της αγάπης !
Ένας δειλός είναι ένας αμφίβολος !
Ένας φοβικός είναι ένας που δεν ξέρει τον εαυτό του ...επειδή δεν τολμάει να τον μάθει!
Ένας φοβικός πάντα έχει την αμφι-βολία και την αποφυγή να τον τυρανα και να τον "σώζει"!
Ο δειλός είναι αυτός που προβάλλει το δήθεν για να κρύψει την φοβία της αποδοχής του εαυτού που κατακρινει!
Ο άνθρωπος ο λιγόψυχος είναι στην κατώτερη βαθμίδα ( Ενστικτώδες αγάπη του εαυτού του  )και η φώτιση είναι πολύ μακριά από αυτόν!
Το φως της ψυχής είναι αυτό που καθορίζεται από την ψυχική διαδρομή και τις εμπειρίες του όντος μέσα στους κύκλους ύπαρξης!
Λιγο-ψυχία σημαίνει έλλειψη ψυχικής θέλησης!
Στον δειλό δεν μπορεί να υπερνικήσει η ψυχική θέληση πάρα υπερνικά ή εγώική θεληση και πέφτει στα σκοτάδια Και στις επαναλήψεις συνεχώς !
Το κύριο χαρακτηριστικό του ανθρώπου του φωτός είναι τόλμη και ο ηρωισμός να τολμήσει  να αγαπήσει το φόβο  !

Ειρήνη σε όλους!