Τετάρτη, 23 Απριλίου 2014

Η ΤΕΧΝΗ ΤΗΣ ΜΑΘΗΤΕΙΑΣ

Η ΤΕΧΝΗ ΤΗΣ ΜΑΘΗΤΕΙΑΣ

Ένας δάσκαλος είναι ένας συνειδητός μαθητής!

 
Στην πραγματικότητα αυτό που μαθαίνουμε είναι να γίνουμε μαθητές!


θέλει σοφία να είσαι
συνειδητός μαθητής, όση να είσαι δάσκαλος!

Ο κατώτερης τάξης μαθητής περιορίζει τη λήψη γνώσης , μέσα από τους ασυνείδητους τύπους διδασκαλίας που έχει φτιάξει!

Ο ίδιος στην πραγματικότητα διώχνει από κοντά του τη γνώση, ασυνείδητα!


Αντιθέτως ο συνειδητός μαθητής, μαθαίνει να είναι κενός για να εισχωρεί άμεσα από παντού η γνώση , και έτσι συμβαίνει η ροή!

Θέλει συνείδητότητα να είσαι μαθητής, και είναι όλη η επιτυχία της αναβάθμισης!
Ο Δάσκαλος πρέπει να μάθει στο μαθητή την αξία του να είσαι συνειδητός μαθητής!

Γιαυτό βλέπουμε να μην εισχωρούν ολικά μέσα στο κόσμο
όλες οι πληροφορίες  ώστε να γειωθούν , γιατί δεν έχουν μάθει να είναι μαθητές!

Δεν έχουν μάθει να είναι κενοί, με αποτέλεσμα, να μην είναι καλοί αγωγοί ηλεκτρισμού και να μειώνουν την ταχύτητα ροής μέσα τους!

Διότι ο ηλεκτρισμός περνά από τα φορτία της συνείδησης τους, που είναι οι υποσυνείδητες πολικότητας της προσωπικότητας!

Πάντα ο ασυνείδητος μαθητής , συγκρίνει και αναλύει χωρίς να έχει λάβει!
Διότι η ολική λήψη συμβαίνει όταν από την όποια πληροφορία δούμε και τους 2 πόλους!
Όταν δούμε την αλήθεια της!

Ο συνειδητός μαθητής ψάχνει να συμπληρώσει μια αλήθεια , ποτέ να την ακυρώσει!

Ο ασυνείδητος μαθητής, μέσα στην αμφιβολία λόγω έλλειψης συνεκτικότητας, φοβάται το λάθος, επειδή ζεί στην πολικότητα.

Στην αρχαία Ελλάδα, ο Πυθαγόρας, απαγόρευε για 4 χρόνια στους νέους μαθητές να ρωτούν και να ασχολούνται με τα πιο εσωτερικά θέματα!

Στην Ανατολή πέρναγαν δοκιμασίες τους νέους ζηλωτές !

Όλα αυτά για να δούν στην πράξη αν η θέληση κυριαρχεί στο εγώ, ώστε να αφήσει το εγώ την προσωπικότητα να είναι παθητική, να είναι δεκτική και όχι να προβάλλει, δλδ υποσυνείδητα να συγκρίνει!

Η διάκριση φίλοι , έρχεται από την αναβάθμιση συνείδησης, και ποτέ δεν ακυρώνει καμιά αλήθεια, απλά τη τοποθετεί στο επίπεδό της!

Για να έχεις διάκριση, πρέπει να εμπεριέχεις την ουδετερότητα, δηλαδή όλα τα επίπεδα εκδήλωσης της πληροφορίας!

Ειρήνη σε όλους!