Σάββατο, 18 Νοεμβρίου 2017

Η ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΤΗΣ ΜΝΗΜΗΣ

Η σύγκριση. (Συν)(το εγω+ κρίση)
Τι είμαι εγώ?
Σχετικά με τί συγκρίνω τον εαυτό μου?
Τον εαυτό μου το συγκρίνω με το περιβάλλον μου.

Ποιο είναι το περιβάλλον μου?
Είναι η συνειδητότητα που έχω κάθε στιγμή!
Eίναι η μνήμη μου
Αυτό είναι το Περιβάλλον μου!
Ποιος είμαι εγώ? 
Είμαι η μνήμη μου!
Ποιος είσαι εσύ?Είσαι η μνήμη μου!

Η μνήμη μου είναι ίδια κάθε στιγμή?
Εγώ είμαι ίδιος κάθε στιγμή?
Εσύ είσαι ο ίδιος για μένα κάθε στιγμή?

Είμαι μία συλλογικότητα από διαφορετικές στιγμές που έχουν διαφορετικές μνήμες!

Τι θέλω να θυμάμαι από μένα ?Αυτό είναι η πλάνη εαυτού...

Πόσα μπορώ να θυμάμαι από εμένα την καθε στιγμή?
Αυτό είναι η ενθύμηση εαυτού και οδηγεί στην αλήθεια του
"Ποιός είμαι εγώ" και
"Ποιός είσαι εσύ για εμένα"!!

Ειρήνη σε όλους!