Τρίτη, 23 Αυγούστου 2016

Η ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΗ ΖΩΗ


Η ΙΚΑΝΌΤΗΤΑ ΦΈΡΝΕΙ   ΤΟΝ ΕΝΘΟΥΣΙΑΣΜΟ ΓΙΑ ΖΩΗ   !

Ο ΕΝΘΟΥΣΙΑΣΜΌΣ ΓΙΑ ΜΑΘΗΣΗ  ΦΕΡΝΕΙ ΤΗΝ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ !

Η ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΜΑΘΗΣΗΣ ΕΡΧΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟΝ ΕΝΘΟΥΣΙΑΣΜΟ ΓΙΑ ΖΩΗ !

ΑΚΟΥΛΟΥΘΑ ΤΟΝ ΕΝΘΟΥΣΙΑΣΜΟ ΣΟΥ ΚΑΙ ΘΑ ΙΚΑΝΟ-ΠΟΙΗΘΕΙΣ !

Ειρήνη σε όλους!