Παρασκευή, 5 Φεβρουαρίου 2016

ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΣΧΕΣΗΗ ελευθερία πάντα υπόκειται 
μέσα στην εκάστοτε σχέση
που έχουμε επιλέξει να είμαστε!
Αν η ελευθερία βγει εκτός των ορίων της σχέσης
που είχαμε επιλέξει να είμαστε μέσα,
αυτόματα δεν υφίσταται η σχέση!
Ειρήνη σε όλους!