Σάββατο, 9 Ιανουαρίου 2016

Η ΠΟΡΕΙΑ ΤΟΥ ΜΟΝΟΘΕΙΣΤΗ

 Η  ΠΟΡΕΙΑ ΤΟΥ ΜΟΝΟΘΕΙΣΤΗ

Η  πραγματικότητα που βιώνουμε είναι η ίδια η επιβεβαίωση  της κάθε αντί-ληψης!

Η α-λήθεια είναι οι κοινοί νόμοι των πραγματικότητων που επιβεβαιώνουν τις αντι-λήψεις!

Η διαφορά μεταξύ γνώσης και άγνοιας είναι η επιβεβαίωση!

  H επιβεβαίωση της κάθε συχνότητας   συμβάνει μέσα σου  συνειδητά σαν μια μοναδική πραγματικότητα,
μέχρι  αυτές να ομοποιούνται συνεχώς σε μια ταυτόχρονη μεγαλύτερη πολυαντίληψη,
 με την ικανότητα ξαναεστίασης σε μία συχνότητα που έχεις κάνει εαυτό,
 όπως το ζουμ του φακού της κάμερας,
  μέχρι να φύγει το "αντί" του αποκομμένου "εγώ" και να γίνει λήψη!

Μόλις εσωτερικά βγείς από την ελάττωση της συνείδησης...

Τότε είσαι Μονοθειστής!

Τότε βλέπεις από την θέα του ΕΝΟΣ, την κατανόηση του Όλα σε ΈΝΑ !

Τότε είσαι στο Κέντρο του κύκλου !

Η  πραγματικότητα που βιώνουμε είναι η ίδια η επιβεβαίωση  της κάθε αντί-ληψης!

Η α-λήθεια είναι οι κοινοί νόμοι των πραγματικοτήτων που επιβεβαιώνουν τις αντι-λήψεις!Στο κβαντικό επίπεδο ζει ένα βαθύ κομμάτι της συνειδητότητάς μας που ονομάζουμε ανώτερος εαυτός, και εκείνο επηρεάζει την πραγματικότητα ανά την εστίαση του,
 όπως επηρεάζεται η αντι-ληψη μας από την εστίαση του νου στο φυσικό-κυτταρικό κόσμο!

Στο κβαντικό ή υποατομικό επίπεδο τα πράγματα δεν είναι προβλέψιμα,
 αλλά και είναι εκεί όλες οι πιθανές πραγματικότητες σαν το μείγμα της ζ'ύμης που μπορείς να φτιάξεις όλα τα αρτοσκευάσματα,
  αλλά δεν ζούμε συνειδητά εκεί... ακόμα!


Ειρήνη σε όλους!