Τετάρτη, 9 Σεπτεμβρίου 2015

Ο ΜΑΘΗΤΉΣ ΨΑΧΝΕΙ ΤΟ ΔΑΣΚΑΛΟ

Όσο πιο κοιμισμένη η συνείδηση,
τόσο έντονα φανερό "Δάσκαλο" ζητά!


Όσο πιο "μικρός" είναι ο μαθητής ,
τόσο θεοποιεί το Δάσκαλο!


Όσο πιο τυφλός είναι ο μαθητής,
τόσο απαξιώνει το πλησίον !


Όσο πιο μακρυά είναι ο μαθητής από το κέντρο του,
τόσο μακρυά πάει να βρει το Δάσκαλο !Ειρήνη σε όλους!