Πέμπτη, 2 Ιουλίου 2015

¨Αλλο είναι να ξέρεις ότι έχεις... και άλλο να κατέχεις

¨Αλλο είναι να ξέρεις ότι έχεις... και άλλο να κατέχεις !

¨Αλλο είναι να ξέρεις ότι έχεις ψυχή και άλλο να την κατέχεις !

¨Αλλο είναι να ξέρεις ότι έχεις πνεύμα και άλλο να το κατέχεις !

¨Αλλο είναι να ξέρεις ότι έχεις ζωή και άλλο να την κατέχεις !

¨Αλλο είναι να ξέρεις ότι έχεις αγάπη και άλλο να τη κατέχεις !

Άλλο είναι να ξέρεις ότι έχεις ελευθερία και άλλο να τη κατέχεις!

Άλλο είναι να ξέρεις ότι έχεις δικαίωμα και άλλο να το κατέχεις!

¨Αλλο είναι να ξέρεις ότι έχεις αγκαλιά και άλλο να την κατέχεις!

Άλλο είναι να΄ξέρεις ότι έχεις οικογένεια και άλλο να τη κατέχεις!

¨Αλλο είναι να ξέρεις ότι έχεις έρωτα και άλλο να τον κατέχεις!

¨Αλλο είναι να ξέρεις ότι έχεις σχέσεις και άλλο να τις κατέχεις !

Είναι άλλο να έχεις γνώση και άλλο να την κατέχεις !

...Βλέπετε φίλοι μου , στη πραγματικότητα το κατέχω σημαίνει ότι το χρησιμο-ποιώ!
Το κατέχω σημαίνει ότι το βιώνω, ότι είναι ιδιότητά που που έχω γνωρίσει, που χειρίζομαι, που λειτουργώ κατά βούληση επειδή την έχω συν-χωρέσει μέσα μου, Είμαι συνειδητός σε αυτή, όχι απλά την αντι-λήψη της!

Ζω α-ληθινά σημαίνει ΖΩ ΣΥΝΕΙΔΗΤΑ!


Ειρήνη σε όλους!