Τρίτη, 28 Απριλίου 2015

Να Είσαι η αλήθεια σου!

     Όλες οι αλήθειες υπάρχουν μέσα στην Αγάπη!

Να Είσαι η αλήθεια σου!


Αυτός που δεν νικά τη λήθη, δεν μπορεί να βιώσει την α-λήθεια του!


Η τέχνη να διατηρείς-βιώνεις την αλήθεια σου λέγεται Σοφία !

Ειρήνη σε όλους!