Κυριακή, 15 Φεβρουαρίου 2015

Ο ΕΞΥΠΝΟΣ ΚΑΙ ΟΙ ΚΟΙΜΙΣΜΕΝΟΙ !

Ο ΕΞΥΠΝΟΣ ΚΑΙ ΟΙ ΚΟΙΜΙΣΜΕΝΟΙ !

Μια φορά ήταν ένας έξυπνος και ένας κοιμισμένος.

 Και ο κοιμισμένος ήθελε να γίνει και αυτός έξ-υπνος.

 Στο δρόμο  προς την αφύπνιση , ο κοιμισμένος συνάντησε  έναν άλλο κοιμισμένο που ήθελε να γίνει και αυτός έξυπνος .

 Έκαναν παρέα και συνέχισαν μαζί το δρόμο τους προς την αφύπνιση  και γνώρισαν και άλλους κοιμισμένους που ήθελαν να γίνουν και αυτοί έξυπνοι.

Μόλις είδαν ότι πλέον ήταν πολλοί , αποφάσισαν ότι αυτοί είναι οι έξυπνοι και αποφάσισαν ότι  ο έξυπνος θα είναι ο κοιμισμένος   .

Και αυτό ακριβώς έγινε φτιάξανε την πραγματικότητά τους !

Αν και αποκαλούσαν οι πολλοί τον έξυπνο κοιμισμένο,
 ο έξυπνος ξέρει  ότι είναι έξυπνος,
 αλλά οι κοιμισμένοι που το παίζουνε έξυπνοι ξέχασαν ότι κοιμούνται.

Ειρήνη σε όλους!