Πέμπτη, 15 Ιανουαρίου 2015

Ο ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ Η ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ

Ο περιορισμός σου δίνει την δύναμη την εσωτερική να βρείς ακόμα και εκεί μέσα την πληρότητα!

Ο περιορισμός σου ενεργοποιεί την εξωτερική δύναμη να τον ξεπεράσεις !

Εργαστείτε εσωτερικά και εξωτερικά !

Είναι φυσικό ο άνθρωπος, λόγω της εστίασης του στο φυσικό

 να προσπαθεί πάντα με την εξωτερική του αντιληπτικότητα!

Θα δείτε από ένα σημείο και μετά ότι,
τους περιορισμούς που δεν μπορείτε εξωτερικά να τους περάσετε,
είναι επειδή θα πρέπει να εργαστείτε εσωτερικά, μέσα εκει, για να βρείτε την πληρότητα!

Η εμπειρία αυτή μετά ,θα χρησιμοποιηθεί να να σας δώσει την ανάλογη γνώση ώστε να το καταφέρετε και με την εξωτερική σας δύναμη !

Όποιος δεν έχει μάθει την εσωτερική εργασία, θα περάσει στην αρνητική πλευρά και θα χρησιμοποιεί αθέμιτα, ως προς τη ψυχική του πορεία, μέσα !

Και αυτό ειναι μια προσωρινή λύση φίλοι μου, που οδηγεί στην επανάληψη,
μέχρι να εργαστείτε εσωτερικά!

Ειρήνη σε όλους !