Παρασκευή, 7 Νοεμβρίου 2014

Η αποκοπή είναι απλά, η γνώση του εαυτού πριν το επίπεδο ένωσης !

Το περιβάλλον είναι η ακτίνα αντίληψής μας, και αυτή μεγαλώνει όσο μεγαλώνει η συνείδηση, δεν μικραίνει,.. άρα μπορείς να πείς ότι τα κοντινότερα, είναι τα πιο ομοικραδαστικά,
 και τα μακρινά είναι τα λιγότερο ομοικραστικά-ανόμοια..
πάντα όμως μέσα στο ίδιο δικό σου περιβάλλον σε αυτή τη διάσταση!

Εκεί είναι και το μπέρδεμα των περισσοτέρων,
η αποκοπή είναι απλά, στη θετική της προσέγγιση,
... η γνώση του εαυτού πριν το επίπεδο ένωσης !


Και αυτό είναι το μάθημα της εποχής... ασχέτως αν μερικοί άνθρωποι,
έχουν αποκτήσει μέσα τους ανακλάσεις των ανωτέρων μαθημάτων , της ένωσης!

Η ζωή κάτω από τους προσυμφωνημένους περιορισμούς είναι να μάθεις να αποκόβεσαι από την επιρροή των άλλων, ώστε να γίνεις ένα αυτοσυνείδητο όν!

....Σε αυτή τη διαδικασία , σε ένα σημείο, στο μέλλον της ανθρωπότητας,
θα φτάσουμε στο σημείο αντίληψης , να μαθαίνουμε τον εαυτό μας τόσο,
...ώστε να νιώθουμε ένα με κάθε ον της πραγματικότητας μας,
και όταν ένας "πονάει" ,
όλοι να αισθανόμαστε οτι "πονάει" ένα κομμάτι μας!

Καμιά σχέση δε θα παίζει η πλειοψηφία (συλλογή από αποκομμένα εγώ),
αλλά όταν, ακόμα και ένα άτομο δεν θα συγχρονίζεται,
θα καταλαβαίνουμε ότι δεν μπορεί να κρυσταλλωθεί η Συλλογική μας θέληση στη πραγματικότητα ολικά!
Και αυτή είναι μια αλήθεια κάθε συλλογικής συνειδητής θέλησης,
από το Όλα σε ένα, μέχρι των ατομικό εαυτό με τα "εγώ" μέσα μας!

Ειρήνη σε όλους!