Σάββατο, 15 Νοεμβρίου 2014

ΚΑΤΑΚΤΩΝΤΑΣ ΤΗΝ ΑΓΑΠΗ

ΚΑΤΑΚΤΩΝΤΑΣ ΤΗΝ ΑΓΑΠΗ !

Η Αγάπη είναι η πανταχού συγκίνηση!

Είναι η κίνηση όλων!

Τα πάντα είναι σε  κίνηση!

'Ολοι μοιράζονται τις συγ-κινήσεις του Σύμπαντος, των Άστρων, των πλανητών, των ενεργειών, των ατόμων, των ηλεκτρονίων, κτλ!

Η κίνηση για να υπάρξει χρειάζεται μια θέληση!

Η αγάπη είναι είναι η Θέληση αυτή!

Η κατάκτηση της αγάπης είναι να έχεις αρμονική θέληση με τη Συμπαντική θέληση που έφτιαξε το ΠΑΝ !

Η κατάκτηση της Αγάπης θέλει τη Σοφία!

Η Σοφία υπάρχει μόνο στο συνειδητά παραδομένο στην Αγάπη!


Τα αγαθά ανήκουν στην Αγάπη αλλά  έχουν ενστικτώδη Σοφία!

Τα αρνητικά ανήκουν στην Αγάπη αλλά δεν έχουν Σοφία!

Τα θετικά ανήκουν στην Αγάπη και πλησιάζουν τη Σοφία!

Τα ισορροπημένα ανήκουν στην Αγάπη και έχουν την Σοφία!

Το Άριστον είναι η ισορροπία , και γιαυτό στη συνεχή κίνηση βρίσκεται μόνο στην Αδράνεια, στο κέντρο, στην ¨Ενωση των  ¨ΟΛΩΝ ΣΑΝ ΕΝΑ  !

Η κατάκτηση της Αγάπης γίνεται μόλις φτάσεις στην εσωτερική ουδετερότητα
 και δεις τα ΟΛΑ σαν ΕΝΑ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ !

Γιαυτό η Αγάπη είναι ο κύκλος και η Σοφία το κέντρο της!

Η Σοφία απέχει εξ ίσου από όλα τα σημεία ΤΗΣ Αγάπης το ίδιο!

Είναι η Μάνα και ο Πατέρας του ΑΙΩΝΙΟΥ ΤΕΛΕΙΟΥ !

Η Αγάπη δεν ανήκει στη πολικότητα!

Η Αγάπη εμπεριέχει την πολικότητα!

Η Σοφία είναι υπεράνω πολικότητας !

Η Σοφία διοικεί την πολικότητα στο όνομα της Αγάπης!

Η Λατρεμένη παρέδωσε τη διοίκηση στο Λατρεμένο Της,
 και Αυτός διοικεί στο Όνομά Της!Ειρήνη σε όλους!