Πέμπτη, 30 Οκτωβρίου 2014

ΣΕ ΑΥΤΟΝ ΤΟΝ ΠΛΑΝΗ-ΤΗ

ΣΕ ΑΥΤΟΝ ΤΟΝ ΠΛΑΝΗ-ΤΗ,

Η ΠΛΑΝΗ ΕΙΝΑΙ ΒΙΩΜΑ,


ΤΟ ΒΙΩΜΑ ΕΜΠΕΙΡΙΑ,


Η ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΠΙΣΤΗ


ΚΑΙ Η ΠΙΣΤΗ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ!


Η ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ ΟΛΟΥ ΤΟΥ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΥ ...ΓΝΩΣΗ !!!ΕΙΡΗΝΗ ΣΕ ΟΛΟΥΣ !