Τετάρτη, 22 Οκτωβρίου 2014

ΠΕΡΙ ΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΥ

Ο Συγχρονισμός υπάρχει πάντα!

Τίποτα δεν είναι τυχαίο!

Η ακεραιότητα της δόνησης μας είναι ο θετικός συγχρονισμός με τη θέληση μας!

Ο άνθρωπος χωρίς συνέπεια , χωρίς ακεραιότητα στη δόνησή του,
είναι φυσικό να ανήκει στο νόμο του τυχαίου!

Ο νόμος του τυχαίου, είναι η ασυνειδησία στη δόνηση μας!

Ο νόμος του τυχαίου είναι ένας ασυνείδητος συγχρονισμός,
θετικός ή αρνητικός χωρίς επιλογή!

Άρα η αποδοχή , μπορεί να γίνει συνειδητά θετικά και από δύναμη ,
μόνο από τον άνθρωπο της ακεραιότητας!

Όποιος δεν είναι ακέραιος, και συνειδητός στην διατήρηση της δόνησης,
η παράδοση του , λειτουργεί σαν δίκοπο μαχαίρι ,
μέσα από το τυχαίο εαυτό της μηχανικής αντίδρασης του,
φέρνοντας σενάρια που

ΔΕΝ ΘΑ ΕΙΝΑΙ ΑΡΜΟΝΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΘΕΛΗΣΗ
ΤΗΣ ΑΠΟΚΟΜΜΕΝΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΤΗΤΑ ΤΟΥ!


Κάθε φορά που θα είναι ένας ελαττωμένος εαυτός του ,
θα έρχεται σε αντίθεση με κάθε αποδοχή, της πραγματικότητας που διάλεξε ένας πιο ολικός εαυτός του από δύναμη!

Είναι φυσικό το αποκομμένο "εγώ" να "πετά" και "παίρνει" επιλεκτικά ότι πληροφορία του χρειάζεται,
για να σταθεροποιεί τη δόνηση του, αυτό ονομάζουμε πλάνη, και λήθη!


Ειρήνη σε όλους!