Τετάρτη, 15 Οκτωβρίου 2014

ΤΟ ΜΑΓΙΚΌ ΚΛΕΙΔΙ !

 ΤΟ ΜΑΓΙΚΌ ΚΛΕΙΔΙ!

Αφομοίωση(με ενθουσιασμό-"ένταση" στην εμπειρία) .....= παρατήρηση (αναδρομική)...... Αυτοκριτική με (ειλικρίνεια)...= Επανακαθορισμός πεποιθήσεων... =Νέα ανάλογη Δράση.....= Νέα Αφομοίωση.... =Νέα παρατήρηση.....κ.ο.κ....... = Αύξηση συνείδησης....= Ευτυχία!

Μη αφομοίωση(ζωή χωρις πάθος και ένταση).....= Μη παρατήρηση(ελειπή δεδομένα για αναδρομική άσκηση)... = Ελειπής Αυτοκριτική.... = Μη επανακαθορισμός πεποιθήσεων....= Επανάληψη.....=Ύπνωση Συνείδησης.......= Ανάγκη για Ενταση... = ΠΟΝΟΣ.... =Αφομοίωση με αρνητική ένταση....= Δυστυχία!
Ειρήνη σε όλους!