Τρίτη, 29 Απριλίου 2014

ΤΑ ΤΡΙΑ ΣΤΑΔΙΑ ΑΥΤΟΓΝΩΣΙΑΣ¨Ολοι μας είμαστε , ... ένα μέρος του συνόλου, αλλά ως μέρος του όλου, είμαστε το όλον που εκφράζει τον εαυτό του ως «ένα μέρος του συνόλου».


Εδώ είναι το κλειδί της σοφίας!  ¨Εχει μεγάλη σημασία  το να  σκέφτεστε τον εαυτό σας ως μέρος του συνόλου, αλλά χωριστά από  την άλλη πλευρά.

Θα πρέπει να καταλάβετε τον εαυτό σας πιο ολογραφικά θα λέγαμε!

Και αυτό γίνεται σε τρία στάδια αυτογνωσίας!

α)τον διαχωρισμό του εαυτού, αυτό ή εκείνο!
β)την κατανόηση του σαν μέρος του συνόλου, αυτό και εκείνο!
γ)την ενοποίηση του εαυτού μας σαν σύνολο, αυτό είναι εκείνο!Οτιδήποτε μπορείτε να φανταστείτε εμπεριέχεται στην ουδετερότητα!
Πρέπει να έχεις και τις δύο πλευρές,  προκειμένου να έχουμε ένα νόμισμα, χωρίς τη μία πλευρά δεν έχουμε ένα κέρμα.

Έτσι για έχεις τη γνώση σε κάθε επίπεδο πρέπει να δεις την σύνθεση,την ενσωμάτωση, την ουδετερότητα, το ολικό!

Οι φίλοι που ανήκουν ακόμα στον συναισθηματικό πόλεμο των αντιθέτων, έχουν τη εργασία να χειραγωγήσουν τον κατώτερο νου, τα 3 χαμηλά τσάκρας, ώστε να περάσουν το συνειδησιακό τους κέντρο βαρύτητας στο 4ο, και να βιώσουν το δεύτερο στάδιο αυτογνωσίας!

Το συναίσθημα έχουμε πει ανήκει στο διανοητικό κέντρο, η συγκίνηση ανήκει στο συγκινησιακό, το κεντρικό, την κύρια δόνηση μας , αυτή που δείχνει καθαρά ποιοι είμαστε, αυτό που λένε πολλοί,"ο νους της καρδιάς!

Έχουμε ήδη πεί οτι η πολικότητα χρησιμεύει σαν κινητήριος δύναμη, για να ξεφύγουμε από τη γοητεία των χαμηλών τσάκρα μας!

Λόγω της εν-τάσης που δημιουργείται , η εμπειρία είναι πιο άμεση!

Η πολικότητα φέρνει τάση, η τάση κίνηση, η κίνηση της ενέργειας είναι η συγκίνηση
και αυτή, μετατρέπεται από το κατώτερο νου  σε επιθυμίες, και πεποιθήσεις και συναισθήματα!Ρωτάτε, γιατί όλα αυτά συμβαίνουν, καταστροφές, διαστροφές, κτλ,...

Από το επίπεδο ουδετερότητας σας λέω οτι ο άνθρωπος εξισορροπεί το αρνητικό με το θετικό!
Αρχίζει και βλέπει το καλό στο κακό και το κακό του καλού!


Ακριβώς επειδή είναι φαινομενικά!

Δηλαδή ανάλογα "το καιρό"(χρόνος-νους) που κρίνει ο καθένας!

Από τη προσωπική διαδρομή του ανθρώπου, το ψυχολογικό του, μέχρι τη ψυχική του πορεία!

Αν δεν υπήρχε η ελεύθερη βούληση, δεν θα "κατέβαινε" το πνεύμα στην ύλη!Έτσι, είμαστε το όλον , αλλά εκφράζοντας το όλον ως ένα μέρος του.

Η ιδέα, λοιπόν, είναι να κατανοήσουμε τον εαυτό μας με αυτό τον τρόπο, και να εκφράσουμε τον εαυτό μας πιο ολιστικά!

Μετά το διαχωρισμό των μερών μας σαν ανθρώπινη συνείδηση για να τον γνωρίσουμε, έρχεται η εργασία της ενσωματωσή  τους!

Γινόμαστε πιο μεγάλη μονάδα!

Γινόμαστε κάτι περισσότερο!

Ποτέ δεν θα χρειαστεί να διώξουμε κάτι, παρά την ιδέα του διαχωρισμού του!

Ποτέ δεν διαλύσουμε κάτι , παρά την ιδέα της ύπαρξης του!

Ποτέ δεν μαχόμαστε άλλους, παρά τον ίδιο μας τον εαυτό!
Ειρήνη σε όλους!