Παρασκευή, 14 Μαρτίου 2014

Ο ΑΝΩΤΕΡΟΣ ΚΑΙ Ο ΚΑΤΩΤΕΡΟΣ ΝΟΥΣ ΜΑΣ

Πολλές φορές εξηγώ στους φίλους την Αρχή της αβεβαιότητας!
Όταν γνωρίζουμε για ένα αντικείμενο την ταχύτητα που κινείται , δεν μπορούμε να ξέρουμε την Ακριβή τοποθεσία!
Και όταν ξέρουμε την Ακριβή τοποθεσία δεν έχουμε γνώση κάποιας ταχύτητας!Αυτή η αβεβαιότητα είναι ο διαχωρισμός, ανώτερου και κατώτερου νου!


Ο ανώτερος νους γνωρίζει την όλη διαδρομή σαν την ταχύτητα!
Ο κατώτερος νους παγώνει ένα φρειμ για να γνωρίσει την ακριβή τοποθεσία!

Ο ανώτερος νους μας έχει τη κβαντική ιδέα της συνέχειας , για μια ενσάρκωση!
Ο κατώτερος νους μας έχει τη φυσική ιδέα της στατικής αποκοπής!


Ο ένας δείχνει όλο το φόντο!
Ο άλλος δείχνει το κύριο θέμα της εικόνας!

Ο ένας την αφηρημένη ολότητα!
Ο άλλος τη συγκεκριμένη ατομικότητα!

Ο Ανώτερος νους έχει την αντίληψη της θέας!
Ο κατώτερους νους έχει την αντίληψη της λεπτομέρειας!

Ο ανώτερος νους έχει τη δύναμη ναδημιουργεί!
Ο κατώτερος νους έχει τη δύναμη να παρατηρεί!

Ειρήνη σε όλους!