Τετάρτη, 7 Αυγούστου 2013

ΤΟ ΔΩΡΟ ΤΟΥ ΔΗΜΙΟΥΡΓΟΥ ΣΤΟΝ ΑΝΘΡΩΠΟ !

Να δείς το δώρο του δημιουργού στον άνθρωπο!

Την αναβάθμιση της ανθρώπινης συνείδησης!

Να το δεί ο άνθρωπος σαν ευκαιρία, όπως όλες όσες συμβαίνουν κάθε στιγμή, με τις ανάλογες ιδιότητες τους! 


Για να το δεί, πρέπει να το έχει μέσα του,
αν το έχει πρέπει να το γνωρίσει ,
για να γνωρίζει πρέπει να ερευνεί ,
για να ερευνήσει πρέπει να θέλει,
για να θέλει πρέπει να έχει φτασει στην ανάλογη ψυχική εμπειρία,
για να φτάσει στην ανάλογη ψυχίκη εμπειρία πρέπει να έχει βιώσει τα προηγούμενα επίπεδα,
για να έχει βιώσει πρέπει να παρατηρεί,
για να παρατηρήσει πρέπει να μαγνητιστεί ,

 για να μαγνητιστεί πρέπει να ομοικραδάζεται ,
να είναι αυτό που μαγνητίζει (ταυτιση) όλο και με περισσότερο  εαυτό του.

Ξαναγυρνάμε στην αρχή , να γνωρίζεις είναι να είσαι! Αρχή -Τέλος είναι ένα, και το μόνο που αλλαζει είναι το επίπεδο συνείδησης που διαλέγουμε να δούμε το μέσα μας στη πραγματικότητα μας!


 
Υπάρχει ανάμεσα το "βραβείο" , που "βιάζονται" να πάρουν οι "θετικοί"!

Εδώ βλέπουμε το βραβείο που δίδεται στον ανθρώπινο σπινθήρα ,

να βιώσει τη συνειδητή του ατομικότητα σε όλα τα επίπεδα εκδήλωσης του μέσα στην Αθανασία του!

 

Ειρήνη σε όλους!