Δευτέρα, 1 Ιουλίου 2013

ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΓΝΩΜΗ: Η ΕΥΤΥΧΙΑ ΤΗΣ ΣΥΝΕΙΔΗΣΗΣ

ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΓΝΩΜΗ: Η ΕΥΤΥΧΙΑ ΤΗΣ ΣΥΝΕΙΔΗΣΗΣ: Στα σεμινάρια που δίνω σε φίλους μιλάω για το "παράλογο" της προσωπικότητας και τον εγκλωβισμό στο μέσο και όχι στο στόχο! Τους ...