Πέμπτη, 11 Ιουλίου 2013

ΑΓΑΠΗ ΕΙΝΑΙ ΝΑ ΓΝΩΡΙΖΕΙΣΦίλοι, λέμε έχουμε ακοή, αλλά ακούμε οτι θέλουμε,  έχουμε όραση αλλά βλέπουμε οτι θέλουμε, λέμε αισθανόμαστε αλλά αισθανόμαστε οτι θέλουμε... η μήπως ότι μας μάθανε να θέλουμε να αισθανόμαστε,  να βλέπουμε , να ακούμε...

Όλες αυτές οι αισθήσεις δεν είναι τίποτα παρα λήψη πληροφορίας κάτω απο διαφορετικές συχνότητες, όπως έχουμε πει για το σκοπό εμπειρίας.

Είναι όμως η ίδια ενέργεια, η ίδια,   το μόνο που την διαφοροποιεί είμαστε εμείς, το δικό μας πρίσμα, η δική μας συνείδηση που παίρνει "θέσεις" αντίληψης.

Κάθε μια από αυτές τις αίσθησεις,  μας δίνει την ικανότητα λοιπόν να φτάσουμε στη Πηγή της ενέργειας, είτε ορατά, είτε ακουστικά, είτε με όποιο τρόπο έρχεται στην αντίληψη μας.

Αν μάθουμε να ακούμε, θα αγαπάμε, αν μάθουμε να βλέπουμε θα αγαπάμε, αν μάθουμε να νιώθουμε θα αγαπάμε!

Η αγάπη είναι να γνωρίσεις! 


Να βλέπεις είναι να γνωρίσεις!
Να ακούς είναι να γνωρίσεις! 
Να αισθάνεσαι είναι να γνωρίσεις!

Να γνωρίσεις είναι να είσαι η πραγματικότητα της πληροφορίας!

Να γνωρίσεις είναι να γίνεις ΕΝΑ! 
Να γνωρίσεις είναι να βιώσεις το ίδιο!
ΝΑ γνωρίσεις είναι να μοιραστείς την συχνότητα!

Φίλοι , ας ξεκινήσουμε να μαθαίνουμε να ακούμε , ας ξεκινήσουμε να μαθαίνουμε να βλέπουμε, ας ξεκινήσουμε να μαθαίνουμε να νιώθουμε!

Είμαστε τυφλοί, κουφοί, και αναίσθητοι στην ενέργεια, στη πληροφορία!

Αν πρώτα δεν μάθουμε να χειριζόμαστε τα εργαλεία, δε θα μπορούμε να εκμεταλλευτούμε την αξία τους,  τον κύριο λόγο ύπαρξης τους!

Τέχνη είναι να συμπληρώνεις την προϋπόθεση για τη μετάβαση σε ανώτερο επίπεδο Συνειδησης!

Ειρήνη σε όλους!