Τετάρτη, 3 Αυγούστου 2011

Η ΑΓΙΑ ΤΡΙΑΔΑ

Ο ΛΟΓΟΣ είναι η ατομική ακτίνα, από την οποία ο ΕΣΩΤΕΡΟΣ ο ίδιος
προέρχεται.
Αυτή η ακτίνα είναι τρισυπόστατη. κάθε ΛΟΓΟΣ είναι τρισυπόστατος.
 Ο ΠΑΤΕΡΑΣ είναι ο KETHER, ο Αρχαίος των ημερών.
 Ο Γιος είναι ο ΚΟΣΜΙΚΟΣ ΧΡΙΣΤΟΣ σε μας
 Το ΑΓΙΟ ΠΝΕΥΜΑ είναι η Ιερή ΜΗΤΕΡΑ σε μας.Η ΜΗΤΕΡΑ φέρνει μια λάμπα στο χέρι της.
 Αυτή η λάμπα είναι ο ΕΣΩΤΕΡΟΣ, ο οποίος καίει μέσα στην καρδιά μας
απο την  τρίτη υπόσταση του Λόγου...το Άγιο Πνεύμα, πηγάζει ο Εσώτερος μας
Όταν ο ΛΟΓΟΣ θέλει να έρθει στον κόσμο, εκπηγάζει από τον εαυτό του τον
ΕΣΩΤΕΡΟ του.
 Ο ΕΣΩΤΕΡΟΣ έχει δύο ψυχές, μια Θεϊκή και μια Ανθρώπινη.Ας το πουμε την θεια συνειδηση του και την ανθρώπινη συνείδηση του. Θεϊκή και ανθρώπινη ψυχική ουσία.

Σε εκατό χρόνια εσωτερικής ηλικίας(επίπεδο πνευματικής ανάπτυξης), η Θεία ψυχή ενώνεται με τον ΕΣΩΤΕΡΟ,
και έτσι ένας νέος Δάσκαλος γεννιέται στους εσωτερικούς κόσμους.
Όταν ο ΛΟΓΟΣ θέλει να λυτρώσει έναν κόσμο, εκπηγάζει από τον εαυτό του ένα
ουράνιο πρωτότυπο, που σχηματίζεται από τον Atman-Βuddhi.
Ο Δάσκαλος σχηματίζεται από το Atman-buddhi.
 ATMAN είναι ο ΕΣΩΤΕΡΟΣ.
 BUDDHI είναι η ΘΕΊΑ ΨΥΧΉ, με άλλα λόγια, η Θεία Συνείδηση του
ΕΣΩΤΕΡΟΥ
Ο ΕΣΩΤΕΡΟΣ τότε, μαζί με τη Θεϊκή Ψυχή, είναι το DHYANI BODHISATVA
ενός ΛΟΓΟΥ.

 Σε πεντακόσια έτη εσωτερικής ηλικίας, η ανθρωπινη Ψυχή επίσης ενώνεται με τον
ΕΣΩΤΕΡΟ. Έτσι ένα νέο MAHATMA γεννιέται στους εσωτερικούς κόσμους. ΑΝΘΡΏΠΙΝΟ
BODHISATTVAS
Όταν ένας Δάσκαλος των Ανώτερων Μυστηρίων θέλει να μετενσαρκωθεί,
στέλνει πρώτα την Ανθρώπινη Ψυχή του, να μετενσαρκωθεί και να προετοιμαστεί.
 Όταν εκείνη η Ανθρώπινη Ψυχή έχει ήδη προετοιμαστεί, τότε ο Δάσκαλος
μετενσαρκώνεται. Μπαίνει στην Ανθρώπινη Ψυχή του
Τα DHYANI BODHISAΤVAS των ΛΟΓΩΝ που ακολουθούν το μακροχρόνιο
και πικρό Μονοπάτι του Καθήκοντος, εξελίσσονται όπως οποιοδήποτε άτομο μεταξύ των
ατόμων που μετενσαρκώνονται σε έναν κόσμο. Όταν το DHYANI προετοιμάζεται, το πραγματικό του ΛΟΓΟΪΚΟ ΕΊΝΑΙ  ενσαρκώνεται σ΄ αυτό για να σώσει τον κόσμο.

 Όταν το Bodhisattva αφήνεται να πέσει, ο Δάσκαλος δεν μπορεί να μετενσαρκωθεί.
 Το Bodhisattva που αφήνεται να πέσει, πρέπει αργότερα να μετενσαρκωθεί κάτω
από περισσότερο δύσκολες συνθήκες.
 Εάν το Bodhisattva επαναλαμβάνει τα λάθη του, κατόπιν οι Κύριοι του Karma
τον στέλνουν να μετενσαρκωθεί με πιο φοβερές και επίπονες συνθήκες κάθε φορά.
 Έτσι φθάνει η στιγμή στην οποία ο Δάσκαλος μπορεί να μετενσαρκωθεί στην
  Ανθρώπινη Ψυχή.
Επομένως έχουμε ¨πρώτα την ένωση της θείας ψυχής με τον εσώτερο,  την ένωση εσώτερου ανθρώπινης ψυχής, κάθοδος για προετοιμασία του Bodhisattva ώστε να δεχθεί το δάσκαλο, προετοιμασία του δασκάλου ώστε να δεχθεί το ΕΙΝΑΙ τον ΛΟΓΟ. Να ενσαρκώσει και τη δεύτερη όψη του ΛΟΓΟΥ, ΚΟΣΜΙΚΟΣ ΧΡΙΣΤΟΣ, οπως ο Ιησους Χριστος και να λυτρώσει το κόσμο, στην επόμενες ανθρώπινες φυλές, ο ΛΟΓΟΣ θα ενσαρκωθεί μέσω του ανθρώπου και στις τρεις υποστάσεις Του.

Κάθε άνθρωπος είναι μια τριάδα από σώμα, ψυχή και πνεύμα.

 Όταν το πνεύμα νικά την ύλη είναι ένας Βούδας. Ένωση Εσώτερου-θεία συνείδηση.
 Όταν η ψυχή εξαγνίζεται και αγιοποιείται, τότε ονομά-
ζεται Μποντισάτβα.η ανθρωπινη Ψυχή  ενώνεται με τον
ΕΣΩΤΕΡΟ.

 Ο ΛΟΓΟΣ, το ΕΙΝΑΙ  αναλύεται σε μέρη που δίνουν ψυχή,  μορφή και πνεύμα από το απείρως μικρο ως το απείρως μεγάλο.Η επανασύνδεση των μερών του ΕΙΝΑΙ , μας ενώνει με το πρωταρχικό ΕΝΑ τον άφατο ΠΑΤΕΡΑ.
Η  τρισυπόστατη ακτίνα του ΛΟΓΟΥ  δημιουργεί τα σύμπαντα. Είμαστε μέρη του ΛΟΓΟΥ. Η ΕΠΑΝΑΣΥΔΕΣΗ της συνείδησης μας   με την ΛΟΓΟΙΚΗ ολοκληρώνει κάθε κύκλο κοσμικής ΛΟΓΟΙΚΗΣ ακτίνας. Ο ΛΟΓΟΣ ξεδιπλώνεται και ξαναμαζεύεται στον εαυτό του.
Το απόλυτο δεν γνωρίζει τον εαυτό του. Το απόλυτο χρειάζεται να γνωρίσει τον εαυτό του. Κάθε
υπερθεϊκό άτομο χρειάζεται να αυτογνωριστεί για να αποκτήσει συνείδηση της δικής του ευτυχί-
ας. Ευτυχία ασυνείδητη δεν είναι ευτυχία. Ο άνθρωπος σε τελική σύνθεση δεν είναι παρά ένα
υπερθεϊκό άτομο του αφηρημένου απολύτου διαστήματος.
Αυτό το άτομο είναι το ΕΙΝΑΙ μας ο Θεικος μας Πατερας που στέλνει το πνεύμα του στον κόσμο της ύλης με την πρόθεση να αποκτήσει αυτό που ονομάζεται Αυτοσυνείδηση της ίδιας του της ευτυχίας. Όταν το πνεύμα, αφού έχει διασχίσει τα στάδια της ορυκτής, φυτικής και ζωικής συνείδησης, φτάσει στην ανθρώπινη κατάσταση, μπορεί να επιστρέψει στο Αρχικό ΕΝΑ και να ΣΥΓΧΩΝΕΥΘΕΙ με το ΑΠΟΛΥΤΟ. Τότε  γίνεται συνειδητό της ίδιας του της ευτυχίας.
Στην Αρχή είναι ο ΛΟΓΟΣ και ο ΛΟΓΟΣ είναι με το ΘΕΟ, και ο ΘΕΟΣ είναι ο ΛΟΓΟΣ.